• Co Ci kotku leży na sercu?

  Co może naszym kotkom leżeć na sercu? Może żal, że wszystkie myszy w okolicy już wyłapane? A może brak spokoju i czasu na sen, bo przez tego COVID-a 19 cały czas ktoś chodzi po domu i najwyraźniej się nudzi? Czasami na sercu może też leżeć coś bardziej namacalnego, jak na przykład…. wątroba! Na dwa pierwsze pytania z pewnością bardziej merytorycznie odpowie zoopsycholog, my skupimy się na tym, co fizycznie może leżeć na sercu ;)

  W ostatnim czasie kilku kocich pacjentów trafiło do nas z takim problemem więc potraktowaliśmy to jako dobrą motywację do napisania kilku zdań o ….przepuklinach przepony – czyli sytuacji, w której mięsień jakim jest przepona traci swoją ciągłość umożliwiając bezpośrednią komunikację jamy otrzewnowej z jamą klatki piersiowej lub worka osierdziowego.


  Przyjęte są różne klasyfikacje takich przepuklin, ale skupimy się tylko na dwóch najważniejszych; na momencie powstawania (przepuklina wrodzona lub nabyta) oraz na tym które jamy ciała ze sobą się komunikują (przepuklina otrzewnowo-opłucnowa lub otrzewnowo-osierdziowa).

  Przepuklina nabyta – czyli przepuklina powstająca w trakcie życia, najczęściej w wyniku poważnego urazu (wypadek komunikacyjny, upadek z dużej wysokości itp.) podczas którego dochodzi do rozerwania mięśnia przepony i przedostania się narządów z jamy otrzewnowej do jamy opłucnowej (przepuklina otrzewnowo-opłucnowa). W większości przypadków niezbędna jest dosyć szybka interwencja chirurgiczna, ponieważ wspomniane narządy mogą bardzo mocno uciskać płuca i serce powodując objawy silnej niewydolności oddechowo-krążeniowej. W najbardziej ekstremalnym przypadku z jakim mieliśmy do czynienia w klatce piersiowej „znaleźliśmy”: wątrobę, żołądek, śledzionę, pętle jelit i jedną nerkę !!!

  Przepuklina wrodzona – czyli taka która powstaje podczas życia płodowego i polega na zaburzeniu w rozwoju linii środkowej brzusznej. W przeciwieństwie do przepuklin nabytych, tutaj zazwyczaj spotykamy się z przepukliną otrzewnowo-osierdziową, czyli taką w której jama otrzewnej komunikuje się bezpośrednio z wnętrzem worka osierdziowego który otacza całe serce. W zależności od wielkości wrót przepukliny do worka osierdziowego najczęściej przedostaje się fragment lub cała wątroba, żołądek i pętle jelit. Zdarzają się pacjenci, u których wada ta przebiega bardzo długo bezobjawowo, lub jest diagnozowana przypadkowo podczas wykonywania np. zdjęcia RTG klatki piersiowej lub USG jamy brzusznej, jednak w większości przypadków objawy pojawiają się w pierwszych miesiącach życia i wymagają interwencji chirurgicznej, czyli odprowadzenia zawartości przepukliny do jamy otrzewnej i rekonstrukcji ściany przepony.  20200414175325.jpg

  collage-kopia-2.jpg

Skontaktuj się ze mną

Telefon: 881 55 45 25, e-mail: lp.balhtacikswezsinaj