Cathlab dr Adrian JaniszewskiPublikacje

 • "Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem."

  Jules Henri Poincar

 • Publikacje popularno-naukowe

  Tak jak pieniędzy do grobu nie zabierzemy, tak wiedzę niestety możemy. Tylko po co, skoro istotą rozwoju każdej dziedziny jest wiedza którą albo zdobywamy, albo przekazujemy innym. Nic nie sprawia większej satysfakcji niż fakt, że wiadomości które przekazujemy są później wykorzystywane przez innych lekarzy i studentów w swojej pracy zawodowej. Opierając się na tych ideach od lata staram się przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie studentom, oraz praktykującym lekarzom weterynarii prowadząc wykłady, publikując artykuły i dzieląc się nowościami na licznych konferencjach. Mając z tyłu głowy klasyk mówiący że "kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą" wiem jak dużą odpowiedzialność musimy brać za to czym się dzielimy, dlatego jest to nieopisana motywancja do własnego rozwoju i weryfikacji swoich doświadczeń i poglądów. Poniżej zamieszczam część artykułów i doniesień konferencjnych nad którymi pracowałem na przestrzeni ostatnich lat.

  1. Adrian Janiszewski. Postępy w kardiochirurgii i kardiologii interwencyjnej u psów. Weterynaria w Praktyce, Dodatek kardiologiczny 06.2020
  2. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Marcin Michałek, Karolina Kapturska, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Piotr Skrzypczak, and Urszula Pasławska, Retrospective Analysis of Indications and Complications Related to Implantation of Permanent Pacemaker: 25 Years of Experience in 31 Dogs. J Vet Res. 2019 Mar; 63(1): 133–140.
  3. Patrycja Bednarz-Hebel, Mateusz Hebel, Adrian Janiszewski. Przetrwały przewód tętniczy Botalla z nadciśnieniem płucnym – diagnostyka, terapia i rokowanie u pacjentów – opis przypadków klinicznych. Weterynaria w Praktyce 2019. Dodatek Kardiologiczny.
  4. Adrian Janiszewski, Kardiologia Interwencyjna w pytaniach i odpowiedziach, Serwis Lekarza Weterynarii, 4/2018.
  5. Adrian Janiszewski, Radiologia Interwencyjna - tam, gdzie chirurgia staje się bezradna, Weterynaria w praktyce 6/2017.
  6. Adrian Janiszewski, Agnieszka Suszko, Wojciech Kinda, Urszula Pasławska, Niewydolność serca u kotów indukowana lekami steroidowymi, Magazyn Weterynaryjny 1/2017.
  7. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Robert Pasławski. Embolizacja przetrwałego przewodu tętniczego u psów małych ras – opis przypadku, Magazyn Weterynaryjny 12.2015.
  8. Adrian Janiszewski, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel,Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Co każdy lekarz powinien wiedzieć o sztucznych stymulatorach serca. Życie Weterynaryjne, 2013, 88(7).
  9. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Late Amplatzer device displacement after percutaneous PDA embolization – case description. Medycyna Weterynaryjna, 3/2017.
  10. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Maciej Staszczyk, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Dariusz Biały, Józef Nicpoń, Przezskórne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u psa przy użyciu zatyczki Amplatzer Vascular Plug. Magazyn Weterynaryjny Vol. 21, nr 185, 2012.
  11. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Robert Pasławski,Wojciech Witkiewicz, Józef Nicpoń, Przezkórna pericardiotomia balonowa w leczeniu przewlekłego wysięku osierdziowego, Weterynaria w praktyce 11-12/2012 13-17.
  12. Agnieszka Nosczzyk-Nowak, Marcin Michałek, Adrian Janiszewski, Agnieszka Kurosad, Agnieszka Sławuta, Alicja Cepiel, Urszula Pasławska Analysis of haematological and biochemical blood parameters after electrical cardioversion of atrial fibrillation in dogs. J Vet Res 62, 109-12, 2018
  13. Robert Pasławski, Urszula Pasławska, Adrian Janiszewski, Agnieszak Noszczyk-Nowak Operacje naprawcze zastawek serca u zwierząt. Magazyn Weterynaryjny 04/2018
  14. Urszula Paslawska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Ciepiel, Maciej Staszczyk, Adrian Janiszewski. Atrial septal defect ostium primum type in a dog - a case report. EJPAU, 2013, Volume 16, Issue 3.
  15. Robert Pasławski , Urszula Pasławska , Adrian Janiszewski , Agnieszka Noszczyk-Nowak. Przecieki zastawkowe i okołozastawkowe u psów. Weterynaria w Praktyce 2018 (15) 80-83.
  16. Robert Pasławski, Adrian Janiszewski, Maciej Staszczyk, Piotr Ziółkowski, Zatorowość płucna u kota jako powikłanie zapalenia dróg oddechowych i ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Magazyn Weterynaryjny 11/2013.
  17. Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Urszula Pasławska . Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne serca - co każdy lekarz weterynarii powinien wiedzieć. Magazyn Weterynaryjny 12/2013.
  18. Urszula Pasławska, Adrian Janiszewski, Maciej Staszczyk, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Robert Pasławski, Złożona wada serca u kota – przetrwały przewód tętniczy i dysplazja zastawek przedsionkowo-komorowych, Weterynaria w praktyce 9/2014.
  19. Agnieszka Noszczyk, Urszula Pasławska, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Józef Nicpon, Komórki macierzyste w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej u psów – teraźniejszość czy przyszłość? Weterynaria w praktyce 10/2014 64-68.
  20. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Wojciech Wojakowski, Wiesław Cybulski, Józef Nicpoń, Możliwości leczenia niewydolności serca u psów komórkami macierzystymi, Magazyn Weterynaryjny vol. 23 nr 211 2014.
  21. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Maciej Staszczyk, Alcja Cepiel, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Grzegorz Mazur, Złożone wady wrodzone serca u psów, Magazyn Weterynaryjny vol. 23 nr 210 2014.
  22. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Wszczepialne rejestratory pętlowe (ILR) w diagnostyce napadowych zaburzeń rytmu u psów i kotów, Weterynaria w Praktyce 3/2015.
  23. Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Robert Pasławski, Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Intracardiac electrophysiological conduction parameters in adult dogs. Veterinary Quarterly 2017 Dec;37(1):91-97.
  24. Noszczyk-Nowak A, Pasławska U, Cepiel A, Staszczyk M, Janiszewski A, Nicpoń J, 24-hour Holter Monitoring and Troponine I level in Boxers with Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 19 (Suppl-A): A99-A104, 2013.
  25. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Artur Fuglewicz, Krzysztof Nowak, Piotr Skrzypczak, Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Józef Nicpoń. Radiofrequency catheter ablation of focal atrial tachycardia as a treatment of tachycardia-induced dilated cardiomyopathy in a dog. Bull Vt Inst Pulawy 55, 267-271, 2011.
  26. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Józef Nicpoń, Tricuspid dysplasia in dogs, Bull Vt Inst Pulawy 57, 123-126, 2013.
  27. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Marcin Nowak, Urszula Pasławska, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski, Maciej Staszczyk, Józef Nicpoń, A retrospective study of cardiac haemangiosarcoma in dogs. J Vet Anim Sci (2014) 38: 77-81.
  28. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicia Cepiel, Maciej Staszczyk, Adrian Janiszewski, A retrospective study of tetralogy of Fallot in dogs, Turk J Vet Anim Sci 2012;36(1).
  29. Paslawska U., Cepiel A., Noszczyk-Nowak A., Staszczyk M., Janiszewski A. Epidemiological prevalence of aortic stenosis in dogs in Poland, Med. Weter. 70 (9), 513-576, 2014.
  30. Pasławska U., Noszczyk-Nowak A., Janiszewski A. Nonpharmacological treatment of cardiovascular system diseases, Medycyna Wet. 68 (9), 521-524, 2012.
  31. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski, Piotr Skrzypczak, Robert Pasławski i Dariusz Biały, Kardiologia inwazyjna w medycynie weterynaryjnej, Magazyn Weterynaryjny, Zeszyt Edukacyjny, Kardiologia Małych Zwierząt 2016r.
  32. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Kiedy rozpoczynać leczenie kardiomiopatii rozstrzeniowej psów? Magazyn Weterynaryjny 10/2016.
  33. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Gavin McAulay, Artur Fuglewicz, Krzysztof Nowak, Adrian Janiszewski, Piotr Skrzypczak, Marcin Michałek, Alicja Cepiel, Urszula Pasławska, Radiofrequency catheter ablation of a concealed accessory pathway of the heart in a Labrador Retriever, Med. Weter. 73 (8), 505-509, 2017.
  34. Urszula Pasławska, Adrian Janiszewski, Anomalia Ebsteina - rzadka wada wrodzona serca u psów, Magazyn Weterynaryjny vol.19 nr 159 2010.
  35. Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Alicia Cepiel , Ubytek w przegrodzie międzykomorowej u kota-opis przypadku, Magazyn Weterynaryjny Vol 21, nr 181, 2012.
  36. Cepiel Alicja, Janiszewski Adrian, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Pasławska Urszula, Staszczyk Maciej, Blok przedsionkowo-komorowy II stopnia u psów. Opis przypadku, Magazyn Weterynaryjny vol 22 nr 188/2013 46-49.
  37. Marta Płonek, Elżbieta Giza, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Wojciech Hildebrand, Marcin Wrzosek, Zespolenie Wrotno-układowe u psów cz.I, Weterynaria w praktyce 4/2013 26-30.
  38. Marta Płonek, Elżbieta Giza, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Wojciech Hildebrand, Marcin Wrzosek, Zespolenie Wrotno-układowe u psów cz.II, Weterynaria w praktyce 5/2013 14-17.
 • Wykłady i doniesienia konferencyjne

  1. Cepiel-Kośmieja A, Noszczyk-Nowak A, Janiszewski A, Pasławski R, Pasławska U, Cekiera A. Wartości referencyjne punktu wenckebacha u zdrowych psów. XXVII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, Łódź 16-17 listopada 2019r.
  2. Adriana Czerwik, Wojciech Sokołowski, Jacek Sobczyński, Norbert Czubaj, Adrian Janiszewski, Marcin Wrzosek. Interrupted aortic arch as a vascular malformation in a Cane Corso dog causing cervical myelopathy. 32nd ECVN/ESVN Annual Symposium 13 – 14 September 2019 Wroclaw, Poland
  3. “Wady wrodzone serca - diagnostyka i leczenie", Konferencja - Kardiologia Małych Zwierząt, 19.01.2019 Bagateka.
  4. Adrian Janiszewski, Radosław Toś, Marta Szmigielska. Małoinwazyjne leczenie wewnątrzwątrobowego zespolenia wrotno-układowego u psa. XXVI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, Łódź 23-25 października 2018r.
  5. Janiszewski A., Paslawski R., Noszczyk-Nowak A., Paslawska U. Removing of complete fractured guiding catheter from the heart right atrium 3rd Annual VIRIES Meeting, Lisbon, Portugal 23-25 May 2018.
  6. Adrian Janiszewski, Radosław Toś, Magdalena Brzozowska, Małoinwazyjne leczenie zwężenia nozdrzy tylnych u kota. XXV Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, Łódź 20-22 października 2017r.
  7. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Maciej Staszczyk. Przezskórne zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego u psa z dostępu przez żyłę szyjną zewnętrzną. XXII Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, 24-26.10.2014, Warszawa.
  8. A. Janiszewski, U. Paslawska, M. Staszczyk, A. Cepiel, A. Noszczyk-Nowak, R. Paslawski, Late Amlpatzer device displacement after percutaneouspda embolization. 82th INTERNATIONAL SCIVAC CONGRESSVETERINARY CARDIOLOGY IN 2014, FROM THE STETHOSCOPE TO CARDIOSURGERY 28/30 MARCH 2014 - MILAN, ITALY.
  9. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Agnieszka-Noszczyk-Nowak, Maciej Staszczyk, Józef Nicpoń Minimally invasive procedures in cardiovascular diseases treatment in dogs and cats. Konferencja międzynarodowa Recent developments in clinical research in veterinary medicine 11.06.2013 Jelgava, Ryga
  10. Adrian Janiszewski, Urszula Pasławska, Robert Pasławski, Agnieszka-Noszczyk-Nowak, Józef Nicpoń, The swine model in the pre-clinical studies of coronary stents. Konferencja międzynarodowa "Recent developments in clinical research in veterinary medicine" 11.06.2013 Jelgava, Ryga
  11. Adrian Janiszewski, Magdalena Kobielarz Właściwości mechaniczne nici ścięgnistych zastawki mitralnej. III Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych pt" Inżynieria Biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska" Wrocław 25-26 maja 2012 r.
  12. A.Janiszewski, R.Paslawski, J.Nicpoń. Innowacyjny zestaw do intubacji zwierząt, Potencjalne możliwości komercjalizacji wyników badań projektów naukowych, Gorzów Wlkp. 30.11.2012
  13. Janiszewski Adrian, Pasławska Urszula, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Cepiel Alicja, Staszczyk Maciej, Nicpoń Józef Biopsja Endomiokardialna w diagnostyce chorób mięśnia sercowego. Konferencja międzynarodowa "Aktualne problemy w patologii psów" 25-26.05.2013 Wrocław
  14. Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, Maciej Staszczyk, Adrian Janiszewski Aortic stenosis in dogs, 22nd ECVIM-CA Congress, congress proceedings, Maastricht, 6th - 8th September 2012, The European College of Veterinary Internal Medicine - Companion Animal
  15. Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Alicja Cepiel Kanał przedsionkowo-komorowy u kota, Kongres PTNW 13-15 IX 2012 r.
  16. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Cepiel Alicja, Staszczyk Maciej, Pasławska Urszula. Analiza parametrów hematologicznych i biochemicznych u psów poddanych kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków. Badania wstępne. Kongres PTNW 13-15 IX 2012 r.
  17. Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Urszula Pasławska, Jarosław Popiel, Maciej Staszczyk Agnieszka Cekiera, Adrian Janiszewski Wpływ doustnego stosowania antybiotyków z grupy chinolonów ma krzywą ekg u psów. Badania wstępne. Kongres PTNW 13-15 IX 2012 r.
  18. Urszula Pasławska, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski Niefarmakologiczne sposoby leczenia chorób układu krążenia. Wykład na XIV Kongresie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław 2012 r.
  19. Staszczyk Maciej, Starczewska Aneta, Janiszewski Adrian, Pasławska Urszula, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Cepiel Alicja, Ocena parametrów EKG i Echokardiograficznych u psów rasy syberian husky poddanych treningowi - badania wstępne. Konferencja międzynarodowa "Aktualne problemy w patologii psów", 25-26.05.2013 Wrocław
  20. Staszczyk Maciej, Wojciech Hildebrand, Piotr Dzięgiel, Janiszewski Adrian, Pasławska Urszula, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Cepiel Alicja, Zmiany histopatologiczne mięśnia sercowego u psów leczonych doksorubicyną z powodu choroby nowotworowej-badania wstępne. Konferencja międzynarodowa "Aktualne problemy w patologii psów", 25-26.05.2013 Wrocław
  21. Cepiel Alicja, Cekiera Agnieszka, Popiel Jarosław, Janiszewski Adrian, Pasławska Urszula, Noszczyk-Nowak Agnieszka, Staszczyk Maciej, Nicpoń Józef Wpływ doustnego stosowania pradofloksacyny na krzywą EKG u psów. Konferencja międzynarodowa "Aktualne problemy w patologii psów", 25-26.05.2013 Wrocław
  22. Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Wojciech Hildebrand, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski Wpływ przewlekłego stosowania doksorubicyny na krzywą ekg u psów poddanych chemioterapii z powodu choroby nowotworowej, IV Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych 20-21.06.2013 Wrocław
  23. Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Wojciech Hildebrand, Piotr Dzięgiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski Histopatholgical changes in myocardium in dogs undergoing chemotherapy with doxorubicin – preliminary study. 23rd ECVIM-CA Congress, Liverpool 12-14.09.2013
  24. Maciej Staszczyk, Urszula Pasławska, Wojciech Hildebrand, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Alicja Cepiel, Adrian Janiszewski The effect of doxorubicininfusion on cardiacfunction in dogs undergoing chemotherapy. 23rd ECVIM-CA Congress, Liverpool 12-14.09.2013
  25. A. Cepiel, A.Noszczyk-Nowak, A. Cekiera, M. Staszczyk, A. Janiszewski, J. Popiel, U. Pasławska Effect of oral administration of quinolones on ecg in dogs. 23rd ECVIM-CA Congress, Liverpool 12-14.09.2013
  26. A. Noszczyk-Nowak, U.Pasławska, A.Cepiel, M. Staszczyk, A.Janiszewski, J.Nicpoń Number of ventricular premature complex and level of troponin I level in boxers with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. 23rd ECVIM-CA Congress, Liverpool 12-14.09.2013
  27. Kobielarz M., Szalkowska M., Janiszewski A. Mechanical properties of the valve chordae tendineae. International Conference of the Polish Society of Biomechanics, "Biomechanics 2014", 1-3 September, Łódź, Polska
  28. Alicja Cepiel, Agnieszka Noszczyk-Nowak, Adrian Janiszewski, Robert Pasławski, Urszula Pasławska Badanie elektrofizjologiczne serca jako nowa metoda diagnostyczna w rozpoznawaniu zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego u psów. VI SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNA MYŚL TECHNICZNA W NAUKACH MEDYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH, Wrocław 19-20.06.2015
  29. L. Kiczak, A. Orłowska, A. Tomaszek, P. Kuropka, J. Bania, M. Zacharski, I. Rybinska, A. Janiszewski, A. Noszczyk-Nowak, U. Paslawska, M. Kasztura, E. A. Jankowska, P. Ponikowski, Changes in iron status assessed in peripheral blood and livers of pigs with tachycardia-induced cardiomyopathy. ESVP-ECVP Meeting, Bologna, 7-10.09.2016, Italy
  30. I. Janus, A. Noszczyk-Nowak, U. Pasławska, R. Pasławski, A. Janiszewski, A. Cepiel, M. Nowak Świnia domowa jako model doświadczalny kardiomiopatii wywołanej dożylnym podaniem doksorubicyny. Kongres PTNW 22-24 IX 2012 r. Lublin
  31. A. Noszczyk-Nowak, A. Janiszewski, R. Pasławski, J. Gajek, U. Pasławska, J. Nicpoń, Wartości referencyjne parametrów elektrofizjologicznych serca zdrowych świń oznaczonych w badaniu elektrofizjologicznym. Kongres PTNW 22-24 IX 2012 r. Lublin
  32. A. Cepiel, A. Noszczyk-Nowak, A. Janiszewski, R. Pasławski, Wpływ ksylazyny, medetomidyny oraz deksmedetomidyny na parametry przewodzenia wewnątrzsercowego u świń. Kongres PTNW 22-24 IX 2012 r. Lublin
  33. A. Noszczyk-Nowak, A. Janiszewski, A. Cepiel, P. Podgórski, U. Pasławska, Rola badania wysokopolowym rezonansem magnetycznym w ocenie przyżyciowej mięśnia sercowego psów. Badania wstępne. Kongres PTNW 22-24 IX 2012 r. Lublin
  34. A. Noszczyk-Nowak, Cepiel, A. Janiszewski, A. Pasławska U. Skrzypczak P, Nowak K, Fuglewicz A. Atrialtachycardia in dog with tricuspidvalvedisplasia. SEVC, Granada, 20-22 October 2016
  35. A. Cepiel, A. Noszczyk-Nowak, A. Janiszewski, R. Pasławski, U. Pasławska, Wartości referencyjne wstecznego punktu Wenckebacha oraz częstość występowania przewodzenia wstecznego u psów. VIII Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych, Wrocław 23-24.06.2017
  36. U. Pasławska, A. Cepiel, R. Pasławski, A. Janiszewski, A. Noszczyk-Nowak, Wartości wskaźnika dp/dt oznaczanego metodą doplera spektralnego fali ciągłej w widmie strumienia zwrotnego niedomykalności mitralnej u psów z CVD I DCM. VIII Sympozjum Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych, Wrocław 23-24.06.2017

Skontaktuj się ze mną

Telefon: 881 55 45 25, e-mail: lp.balhtacikswezsinaj